Ansökan om medlemskap i Vikingarnas Segel Sällskap, registrering av båt, samt plats på VSS varv eller i VSS hamn
 

Personuppgifter
* = obligatorisk uppgift (*) = fyll i minst ett telefonnummer
Förnamn*: Tel (*):
Efternamn*: Tel 2:
Gatuadress*: Fax:
Postnummer*: Tel Arb:
Ort*: e-mail*:
Land:

Yrke:

Personnummer 12 siffror*:

  Typ av medlemskap: Nautisk kompetens:
   Senior  Förarintyg
   Familjemedlem  Skepparexamen
   Junior  Ingen kompetens
 

Hamnplats
Medlemmar får i mån av plats och intresse plats vid varvet. Om du är intresserad av endera så markera detta nedan.
Sommarplats Vinterplats  
Om du söker Sommar- och/eller Vinterplats, måste du fylla i båtuppgifter markerade med *

Båtuppgifter
Fyll i så mycket du vet om din segelbåt/jolle. Saknas det någon uppgift kan VSS säkert hjälpa dig med att ta fram denna.
Båttyp*: Båtnamn:
Konstruktör: Material:
Byggare: Byggort:
Byggår:
Längd över allt;
(löa)*: (m)
Bredd*: (m)
Djupgående*: (m)
Vikt*: (kg)

OBS! För varvsplats max 1,80 m djupgående Fribordshöjd:
(cm)
Mastlängd: (m) Segelyta:
(m2)
Segelnummer:
Motortyp: Bränsle:
hkr:
Reg. Nr: Perm. Nr:
VHF Selcall:

Försäkring (Obligatorisk uppgift vid registrering av båt.)
Inregistrerad båt måste vara försäkrad minst för ansvarighet, slip och brand.
Försäkringsbolag: Försäkrings-nr:

Aktivt Klubbarbete
Intresse för funktionärsuppdrag Ja
Vad kan du jobba med på varvet eller på Ekholmen?

Övrig Info:

Försäkran
Jag försäkrar härmed att jag inte häftar i skuld till någon annan sjösportsförening och förbinder mig att som medlem taga del av och följa sällskapets stadgar och förordningar. Jag är också medveten om att inregistrerad båt måste ha försäkring enligt ovan.
Ort:* 
Datum*: 
Namn*: